Projekter


Vores helt store satsning har været skolen i Tujering.


Vi har stadig knap 100 elever fordelt på andre skoler – disse elevers skolegang bliver
sponsoreret indtil de slutter grundskolen eller den videregående uddannelse de er i gang
med.


Fra opstarten af semesteret 2019 har vi ca. 120 sponsorerede elever på den nye skole, og
det er her vi fremover vil lægge foreningens samlede satsning.


Det koster 1300,- kr for et helt skoleår – i denne pris er inkluderet skoleuniformer, bøger og undervisning.


Klik her, for at læse mere.


Vi er meget omhyggelige med, at alle de sponsorerede penge bliver brugt til at betale for
eleven.


Den nye skole, som er opført og bliver drevet i tæt samarbejde med byen Tujering, skal i
første omgang rumme 120 – 160 elever, fordelt på 3 klassetrin.


Den skal drives som teknisk skole, og vi vil finde eksterne undervisere, gerne studerende eller pensionerede danske, som kan supplere de Gambianske lærere og skabe en ny, progressiv skole


Tujering skolen skal i første omgang have 3 obligatoriske fag - IT, matematik og engelsk,
samt valgfag:


• Udvidet IT


• Teknisk og faglig grunduddannelse inden for håndværk


• Catering


Vores håb for fremtiden er en udbygning af skolen, så vi kan få endnu flere unge hjulpet til en bedre fremtid i deres eget land.


Vi tilsigter at skolen på sigt skal være selvkørende. Bl.a. skal der satses på bæredygtig
energi, gennem sol- eller vindenergi, samt på sigt indtægtsgivende aktiviteter gennem bl.a. udbud af voksenundervisning og salg af serviceydelser til lokalbefolkningen.


Her ses nogle af eleverne på skolen, der afprøver cykeltøj sponsoreret af Baghjulet i Middelfart.

For den enkelte gør det en forskel