Velkommen til Skole - og sundhedsprojekt Gambia


Endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling i SOS-Gambia,

torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på:

Ældrecenter Skovgade, Skovgade 64, 5500 Middelfart.Dagsorden: jf. foreningens vedtægter §8


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.


2. Beretning fra formand Susanne Skov Petersen.


3. Beretning fra evt. projektgrupper.


4. Godkendelse af årsregnskab.


5. Fremlæggelse af budget.


6. Fastlæggelse af sponsorbidrag og kontingent.


7. Der er ikke kommet forslag.


8. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Aksel Tornøe (modtager ikke genvalg)

Pernille Skovlund Mikkelsen (modtager genvalg)


Suppleant: Hanne Drejer (modtager genvalg)


9 Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor: Ingelise Bækkelund Larsen (modtager genvalg)

Suppleant: Karna Petersen (modtager genvalg)


10. Eventuelt.Pernille Lunden der har været frivillig i Gambia kommer og fortæller lidt om sit ophold, varighed ca 15 min.


Lis kommer med Gambia boden, så kom og gør en god handel. Vi har som vanligt amerikansk lotteri efter GF, med fine præmier og vi er værter ved en kop kaffe.


Vi tager både kontanter og MobilePayPÅ DEJLIGT GENSYN


BESTYRELSEN SOS-Gambia

Virkeliggørelse af en drøm

SOS-Gambia, som er en privat hjælpeorganisation, har med opførelsen af en teknisk skole i Tujering, fået opfyldt en årelang drøm om at hjælpe unge gambianere til at få en bedre fremtid hjemme i deres eget land.


Vi har i projektet mere end 200 sponsorerede elever, hvoraf over 100 er elever i den nyopførte skole. Filosofien bag skolen – og bag SOS-Gambia er, at kunne give unge gambianere en basisindlæring kombineret med en faglig uddannelse.

Eleverne i skolen skal minimum have gennemført den grundlæggende basisskolegang som starter når børnene er 4-5 år gamle og slutter efter 9 skoleår. Mange unge, som ikke er særlige boglige er herefter tabt i det etablerede undervisningssystem.


Ud over undervisning i matematik og engelsk giver vi mulighed for at få udvidet kendskab til IT – samt mulighed for at tage en håndværksmæssig og teknisk grunduddannelse, som kan give mulighed for, efter de 3 års skolegang, at få et lønnet arbejde.


Med baggrund i, at turisme er et af de erhverv der er i god udvikling i Gambia, er sidste nye skud på stammen cateringfag, hvor vi vil lære eleverne de grundlæggende principper mht. hygiejne, madlavning og servering.

I den forbindelse har vi nu bygget et nyt, stort undervisningskøkken, café til undervisningsbrug samt et stort klasselokale.

Den nye bygning blev opført i 2018/19 og blev indviet i marts 2019, i forbindelse med en sponsortur.


Projekter


Vores helt store satsning har været skolen i Tujering.

Vi har stadig knap 100 elever fordelt på andre skoler – disse elevers skolegang bliver sponsoreret indtil de slutter grundskolen eller den videregående uddannelse de er i gang med.


Fra opstarten af semesteret 2019 har vi ca. 120 sponsorerede elever på den nye skole, og det er her vi fremover vil lægge foreningens samlede satsning.

Det koster 1300,- kr for et helt skoleår – i denne pris er inkluderet skoleuniformer, bøger og undervisning.


Se mere under fanen ‘Sponsor’

Vi er meget omhyggelige med, at alle de sponsorerede penge bliver brugt til at betale for eleven.

Den nye skole, som er opført og bliver drevet i tæt samarbejde med byen Tujering, skal i første omgang rumme 120 – 160 elever, fordelt på 3 klassetrin. Den skal drives som teknisk skole, og vi vil finde eksterne undervisere, gerne studerende eller pensionerede danske, som kan supplere de Gambianske lærere og skabe en ny, progressiv skole


Tujering skolen skal i første omgang have 3 obligatoriske fag - IT, matematik og engelsk, samt valgfag:

• Udvidet IT

• Teknisk og faglig grunduddannelse inden for håndværk

• Catering


Vi tilsigter at skolen på sigt skal være selvkørende. Bl.a. skal der satses på bæredygtig energi, gennem sol- eller vindenergi, samt på sigt indtægtsgivende aktiviteter gennem bl.a. udbud af voksenundervisning og salg af serviceydelser til lokalbefolkningen.


En sponsor fortæller:


Læs den skønne beretning fra Bente og Jens, der fik deres livs oplevelse, da de besøgte Gambia, sammen med SOS-Gambia.


Historien finder du her.