Velkommen til Skole - og sundhedsprojekt Gambia

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2020

Indkalder til ordinær generalforsamling i SOS-Gambia,
torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på:
Ældrecenter Skovgade, Skovgade 64, 5500 Middelfart.


Dagsorden : jf. foreningens vedtægter §8

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretning fra formand Susanne Skov Petersen.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Fastlæggelse af sponsorbidrag og kontingent.

6. Indkomne forslag. Ingen


7. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Sussie Lund Jensen (modtager genvalg)
Freja Gottwald (modtager genvalg)
Susanne Skov Petersen (modtager genvalg)

Suppleant: Finn Hørsted (modtager genvalg)


8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Ingelise Bækkelund Larsen (modtager genvalg)
Suppleant: Karna Petersen (modtager genvalg)

9. Eventuelt.Efter generalforsamlingen fortæller Esben Drejer om testamente til foreninger og

Camilla fortæller om sine 3 mdr som frivillig i Gambia i efteråret 2019


Foreningen er vært ved en kop kaffe og der vil være amerikansk lotteri med fine gevinster.

Gambia-boden vil også være der. Kom og støt os og gør en god handel.

HUSK der er sponsortur i uge 10, hvis nogen har lyst til at se eller gense det skønne Gambia. Kontakt Susanne Skov 61770243 eller mail: sverigesvej27@gmail.com

Der sælges øl og vand.

Vi tager både kontanter og MobilePay 😊PÅ DEJLIGT GENSYN

En sponsor fortæller:


Læs den skønne beretning fra Bente og Jens, der fik deres livs oplevelse, da de besøgte Gambia, sammen med SOS-Gambia.


Historien finder du her.


For den enkelte gør det en forskel