Velkommen til Skole - og sundhedsprojekt Gambia


Sidste nyt fra Gambia


Læs det nye Nyhedsbrev fra foråret 2023 

(Klik her)


____________________________________


Bemærk brev fra skolen under nyheder


Hvem er SOS-Gambia

  

SOS-Gambia er en privat hjælpeorganisation, drevet af frivillige kræfter og med en omkostningsneutral administration.

Vi har med opførelsen af en teknisk skole i Tujering, fået opfyldt en årelang drøm om at hjælpe unge gambianere til at få en bedre fremtid hjemme i deres eget land.Vi har i projektet mere end 200 sponsorerede elever, hvoraf 150 er elever i vores tekniske skole. Filosofien bag skolen – og bag SOS-Gambia er, at kunne give unge gambianere en basisindlæring, kombineret med en faglig uddannelse.

Eleverne i skolen skal minimum have gennemført den grundlæggende basisskolegang som starter når børnene er 4-5 år gamle og slutter efter 9 skoleår. Mange unge, som ikke er særlige boglige er herefter tabt i det etablerede undervisningssystem.

 

Ud over undervisning i matematik og engelsk giver vi mulighed for at få udvidet kendskab til IT – samt mulighed for at tage en håndværksmæssig og teknisk grunduddannelse, som kan give mulighed for, efter de 3 års skolegang, at få et lønnet arbejde.Med baggrund i, at turisme er et af de erhverv der er i god udvikling i Gambia, er sidste nye skud på stammen marketing og hospitality, samt cateringfag, hvor vi vil lære eleverne de grundlæggende principper i hotel- og restaurant branchen.

I den forbindelse har vi bygget et stort undervisningskøkken, café til undervisningsbrug samt et stort klasselokale.Projekter

 

Vores helt store satsning har været skolen i Tujering.

Vi har stadig knap 60 elever fordelt på andre skoler – disse elevers skolegang bliver sponsoreret indtil de slutter grundskolen eller den videregående uddannelse de er i gang med.Fra opstarten af semesteret 2022 har vi 150 sponsorerede elever på den nye skole, og det er her vi fremover vil lægge foreningens samlede satsning.

Det koster 1400,- kr for et helt skoleår – i denne pris er inkluderet skoleuniformer, bøger og undervisning samt et medlemskab af vores forening.Se mere under fanen ‘Sponsor’


Vi er meget omhyggelige med, at alle de sponsorerede penge bliver brugt til at betale for eleven.

Vores skole, som er opført og bliver drevet i tæt samarbejde med byen Tujering, skal i første omgang rumme 120 – 160 elever, fordelt på 3 klassetrin. Den skal drives som teknisk skole, og vi vil finde eksterne undervisere, gerne studerende eller pensionerede danske, som kan supplere de Gambianske lærere og skabe en ny, progressiv skoleTujering skolen skal i første omgang have 3 obligatoriske fag - IT, matematik og engelsk, samt valgfag:

  • Udvidet IT
  • Teknisk og faglig grunduddannelse inden for håndværk – herunder forståelse for grøn energi i form af solarenergi.
  • Catering

 

Vi tilsigter at skolen på sigt skal være selvkørende. Bl.a. skal der satses på bæredygtig energi, gennem sol- eller vindenergi, samt indtægtsgivende aktiviteter gennem bl.a. udbud af voksenundervisning og salg af serviceydelser til lokalbefolkningen.

 

En sponsor fortæller:


Læs den skønne beretning fra Bente og Jens, der fik deres livs oplevelse, da de besøgte Gambia, sammen med SOS-Gambia.


Historien finder du her.