Nyheder


Marts 2024


Nyhedsbrevet fra foråret og sponsorturen er nu tilgængelig her på siden


_______________________________________


Vi har fra Lamin, som er vores skoleleder modtaget:Affald er – og har altid været – en stor udfordring her i Gambia. Næsten alle byer og landsbyer er overfyldte og handlingslammede hvad angår affaldshåndtering.


Hold Gambia ren er mantra for en af vore flittige hjælpere og sponsor Lis Kristensen, som ved enhver lejlighed har påvirket ung som gammel med dette. Denne passion og inspiration har Lis videregivet til SOS-Gambia og skolen og der er ved fælles hjælp blevet rejst penge så et projekt er igangsat.


Projektet omfatter genbrug af plast, glas og papir samt organisk affald, som skal komposteres og bruges til at gøde de elevhaver der producerer grøntsager til brug i cateringafdelingen.

Lis har selv gennem markeder, salg osv. bidraget med at samle ind til at et projekt er blevet beskrevet, der er indkøbt og doneret affaldsspande.


Bannere og anvisninger er trykt, og alle elever og lærere har medvirket til at alt var klar da der den 9. marts 2023 kunne holdes indvielse. Det var så heldig at sponsorer på tur kunne være med til indvielsen, som med sædvanlig Gambia charme foregik med pomp og pragt.


Det er hensigten at projektet skal kunne udvides til landsbyen, til andre skoler og på sigt til et større område.

Tak til skolen for deres store engagement og tak til Lis for passion og slogan: KEEP GAMBIA CLEANFor den enkelte gør det en forskel