Skole og Sundhedsprojekt - Gambia

Offentliggjort den 1. oktober 2013

Interview med Susanne Skov Petersen, som er stifter og formand af projektet

Historien bag SOS-Gambia


Foreningen SOS-Gambia er stiftet i sensommeren 2012, men vi har været aktive i Gambia siden 2004, hvor sygeplejerske Susanne Skov Petersen i en periode arbejdede som frivillig på Serekunda Health Center.


Foreningen er bygget op omkring frivillighedsprincippet, og vi holder dermed, ved fælles hjælp, nødvendige omkostninger på et absolut minimum.


Historien som startede det hele:

Den manglende hygiejne på Health Centret var incitamentet for Susanne Skov Petersens opstart på projektet.


Vi har ydet hjælp til flere Health Centre, og har den store glæde, at regeringen nu har fået øjnene op for dette behov og har igangsat en renovering på flere af disse centre.


I tidens løb er der blevet installeret nye toiletter og håndvaske, forbedret kloakker, renoveret sengeafsnit – og der er med gode sponsorers hjælp sendt containere med hospitalsudstyr, medicin, uniformer og linned.


Vi har ligeledes sponsoreret rigtig mange børn og unge gambianeres skolegang.

I princippet er det gratis at gå i skole i Gambia, men omkostninger til skoleuniformer, transport og lignende har bevirket at mange familier, af økonomiske årsager, har set sig nødsaget til at holde deres børn hjemme fra undervisningen.


Derfor støtter vi primært tekniske skoler, som kan samle disse unge mennesker op, og give dem en 3 – 4 årig basisindlæring, kombineret med en faglig uddannelse.


Dette bevirker at de har mulighed for at lære et håndværk, og dermed være i stand til at forsørge sig selv.


Vi har store ambitioner og har indtil nu opnået rigtig mange gode resultater.

Vi har ligeledes leveret skolemøbler og udstyr til flere skoler.


I øjeblikket har vi omkring 200 sponsorerede børn og unge, som vi er i tæt kontakt med.

Skolepengene bliver betalt direkte til skolerne, og der bliver formidlet korrespondance og fotos mellem sponsor og sponsorelev.


Ved vore årlige besøg i Gambia aflægger vi altid hjemmebesøg hos flere familier, for til stadighed at have fingeren på pulsen.


Omkostninger til såvel rejse som hjemmebesøg afholdes naturligvis af den/de udsendte kontaktpersoner.

For den enkelte gør det en forskel